Update cookies preferences
Promotic

Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych

Przełączenie SO Windows do ustawień językowych odpowiedniego języka

Jeżeli aplikacja ma być wykorzystywana w obcym języku, wtedy w SO Windows musi być zainstalowane wsparcie językowe dla danego języka. Chodzi o czcionki w danym języku a także o ustawienie rozstawienia klawiatury dla danego języka.
Wsparcie poszczególnych języków narodowych w SO Windows ustawia się w większych grupach. Na przykład:
a) Europa środkowa (Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, itd.)
b) Cyrylica (Rosja)


Można zainstalować wsparcie dla kilku grup językowych jednocześnie. W aplikacji PROMOTIC można wyświetlać jednocześnie teksty w różnych językach (także w różnych stronach kodowania), według zainstalowanych grup języków.
Właściwe ustawienia językowe SO Windows można wykonać w Ustawieniach lokalnych w Panelach sterowania. Można ustawić wsparcie grup języków, język domyślny, język dla formatu czasu, waluty, itd. Dalej można ustawić rozłożenie klawiszy na klawiaturze (nawet kilka jednocześnie i sposób przełączania pomiędzy nimi).

Język środowiska deweloperskiego

Ustawienie jest dostępne w konfiguratorze "Język środowiska deweloperskiego" w menu " > Ustawienia PROMOTIC" w głównym oknie środowiska deweloperskiego.

Język ten nie ma wpływ na język wywtorzonej aplikacji.

Język aplikacji

Ustawienie jest dostępne w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime". Ustawienie to definiuje język tekstów systemowych w oknach aplikacji, komponentach, przeglądarkach itd.

Można wytworzyć aplikację, w której można podczas jej biegu przełączać pomiędzy poszczególnymi językami narodowymi.
Taką funkcjonalność można osiągnąć w ten sposób, że w miejscach, gdzie trzeba wprowadzać lokalizowany tekst (np. konfigurator "Wartość" obiektu PmgString) zostanie zamiast rzeczywistego tekstu wpisane Makro wyrażenie $.text.
Jeżeli nie można zastosować makro wyrażenia (np. tekst jest wytwarzany dynamicznie w algorytmie), wtedy można zastosować metodę Pm.EvalMacro.

Przełączenie aplikacji do innego języka wykonuje się poprzez ustawienie właściwości Pm.RtLang oraz przez wywołanie metody Pm.RestartGui.

Przy pomocy obiektu PmaWebLang można wytworzyć aplikację, która będzie oferować strony HTML jako Web serwer i strony te bęą dostępne w różnych wersjach językowych.
Na przykład lokalna aplikacja PROMOTIC będzie działać w języku polskim lecz strony Webowe będą niezależnie oferowane w polskiej/czeskiej/angielskiej/rosyjskiej ... wersji językowej.

Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC

Lista języków, dla których w runtime systemu PROMOTIC jest w pełni zaintegrowane wsparcie tekstów systemowych.
Te teksty zawiera plik text_sys.xml który jest ulokowany w folderze \Promotic\PmVXXYY.
Wybór tych języków w uruchomionej aplikacji określa konfigurator "Wszystkie wykorzystane języki" oraz główny język określa konfigurator "PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime".
W Makro wyrażenie $.text znajduje się opis zastosowania i składni tekstów użytkownika w aplikacji. Przykład przełączania pomiędzy poszczególnymi językami znajduje się w Aplikacja rozdzielona do przykładów.

id nazwa państwa
bg bułgarski BG=Bułgaria
cs czeski CZ=Czechy
de niemiecki DE=Niemcy, AT=Austria, CH=Szwajcaria ...
el grecki GR=Grecja
en angielski US=USA, UK=Wielka Brytania, IE=Irlandia, CA=Kanada ...
es hiszpański ES=Hiszpania
et estoński EE=Estonia
fa perski (Farsi) IR=Iran
fr francuski FR=Francja, CH=Szwajcaria, CA=Kanada ...
hr chorwacki HR=Chorwacja
hu węgierski HU=Węgry
it włoski IT=Włoch
lt litewski LT=Litwa
ms malajski MY=Malezja
pl polski PL=Polska
ru rosyjski RU=Rosja
sk słowacki SK=Słowacja
sr-latn język serbski pisany w alfabecie łacińskim RS=Serbia
tr turecki TR=Turcja
uk ukraiński UA=Ukraina
vi wietnamski VN=Wietnam
zh standardowy mandaryński CN=Chiny

Języki bez wsparcia tekstów systemowych w runtime

Dla tych języków odnosi się, że teksty systemowe w runtime będą wyświetlane w języku środowiska deweloperskiego lub angielski.
W konfiguratorze "Wszystkie wykorzystane języki" jest konieczne określić identyfikator (id) odpowiedniego języka lub języków.
W konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime" również określić domyślny język runtime aplikacji.
W Makro wyrażenie $.text znajduje się opis zastosowania i składni tekstów użytkownika w aplikacji. Przykład przełączania pomiędzy poszczególnymi językami znajduje się w Aplikacja rozdzielona do przykładów.

id nazwa państwa
af afrykanerski ZA=Południowa Afryka
ar arabski SA=Arabia Saudyjska
bs bośniacki BA=Bośnia i Hercegowina
by białoruski BY=Białoruś
da duński DK=Dania
fi fiński FI=Finlandia
he hebrejski IL=Izrael
hy armeński AM=Armenia
id indonezyjski ID=Indonezja
is islandzki IS=Islandia
ja Japoński JP=Japonia
ka gruziński GE=Gruzja
kk kazaski KZ=Kazachstan
ko korejski KR=Korea Południowa
ky kirgiski KG=Kirgizja
lv łotewski LV=Łotewska
mk macedoński MK=Macedonia
mn mongolski MN=Mongolia
mt maltański MT=Malta
nl holenderski NL=Holandia
no norweski NO=Norwegia
pt portulagski PT=Portugalia
ro rumuński RO=Rumunia
sl słowiński SI=Słowenia
sq albański AL=Albania
sr-cyrl język serbski pisany w cyrylicy RS=Serbia
sv szwedzki SE=Szwecja
tg tadżycki TJ=Tadżykistan
th tajlandzki TH=Tajlandia
tk turkmeński TM=Turkmenia
ur urdu PK=Pakistan
uz uzbecki UZ=Uzbekistan
Patrz również:
- Pm.RtLang (właściwość)
- Pm.RestartGui (metoda)

Historia:
Pm9.00.22: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: bułgarski (bg).
Pm9.00.14: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: włoski (it).
Pm9.00.13: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: estoński (et).
Pm9.00.03: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: chorwacki (hr).
Pm8.03.20: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: wietnamski (vi).
Pm8.03.07: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: standardowy mandaryński (zh) oraz malajski (ms).
Pm8.03.01: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: turecki (tr).
Pm8.03.00: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: ukraiński (uk), grecki (el) oraz perski (fa).
Pm8.02.03: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: litewski (lt).
Pm8.02.02: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: serbski (latin).
Pm8.01.00: Wsparcie wszystkich narodowych języków świata w runtime PROMOTIC. Jednak tylko dla niektórych są w systemie przetłumaczone teksty systemowe.
Pm8.00.09: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: hiszpański (es).
Nawigacja:
 
 
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.