Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych

Przełączenie SO Windows do ustawień językowych odpowiedniego języka

Jeżeli aplikacja ma być wykorzystywana w obcym języku, wtedy w SO Windows musi być zainstalowane wsparcie językowe dla danego języka. Chodzi o czcionki w danym języku a także o ustawienie rozstawienia klawiatury dla danego języka. Wsparcie poszczególnych języków narodowych w SO Windows ustawia się w większych grupach, na przykład:
a) europa środkowa ze stroną kodowania 1250 (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, itd.)
b) cyrylica ze stroną kodowania 1251 (Rosja)

W SO Windows 2000 i wyższy można zainstalować wsparcie dla kilku grup językowych jednocześnie. W aplikacji można wyświetlać jednocześnie teksty w różnych językach (także w różnych stronach kodowania), według zainstalowanych grup języków.

Właściwe ustawienia językowe SO Windows można wykonać w Ustawieniach lokalnych w Panelach sterowania. Można ustawić wsparcie grup języków, język domyślny, język dla formatu czasu, waluty, itd. Dalej można ustawić rozłożenie klawiszy na klawiaturze (nawet kilka jednocześnie i sposób przełączania pomiędzy nimi).

Ustawienie systemu PROMOTIC oraz aplikacji do odpowiedniego języka

Po założeniu nowej aplikacji lub otwarciu istniejącej aplikacji w systemie PROMOTIC w środowisku deweloperskim można ustawić język środowiska deweloperskiego. Język ten ma wpłzy na język wywtorzonej aplikacji. Ustawienie jest dostępne w konfiguratorze Jązyk środowiska deweloperskiego w menu "Możliwości > Ustawienia PROMOTIC" edytora aplikacji.

W samej aplikacji można ustawić jej wersję językową. Ustawienie jest dostępne w konfiguratorze PmRoot > Aplikacja > Główny język runtime. Ustawienie to definiuje język tekstów systemowych w oknach PROMOTIC, komponentach, przeglądarkach itd. Ustawienie językowe aplikacji jest dostępne w formie właściwości Pm.RtLang.

Dalsze instrukcje

Można wytworzyć aplikację, w której można podczas jej biegu przełączać pomiędzy poszczególnymi językami narodowymi. Taką funkcjonalność można osiągnąć w ten sposób, że w miejscach, gdzie trzeba wprowadzać tekst narodowy (np. konfigurator Tekst elementu graficznego PmiText) zostanie zamiast rzeczywistego tekstu wpisane Makro wyrażenie $.text. Jeżeli nie można zastosować makro wyrażenia (np. tekst jest wytwarzany dynamicznie w algorytmie), wtedy można zastosować metodę Pm.EvalMacro.
 
Przy pomocy obiektu PmWebLang można wytworzyć aplikację, która będzie oferować strony HTML jako Web serwer i strony te bęą dostępne w różnych wersjach językowych. Na przykład lokalna aplikacja PROMOTIC będzie działać w języku polskim lecz strony webowe będą niezależnie oferowane w polskiej/czeskiej/angielskiej/rosyjskiej ... wersji językowej.
 
Przykład przełączania języków w trybie runtime i oferowania stron internetowych w różnych językach znajduje się w przykładzie: Demo aplikacja systemu PROMOTIC.

Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC

Lista języków, dla których w trybie runtime PROMOTIC jest w pełni zaintegrowane wsparcie tekstów systemowych. Te teksty zawiera plik text_sys.xml który jest ulokowany w katalogu instalacji systemu PROMOTIC oraz plik text_rt0.xml w katalogu podrzędnym Syst. Wybór tych języków w uruchomionej aplikacji określa konfigurator Wszystkie wykorzystane języki oraz główny język określa konfigurator PmRoot > Aplikacja > Główny język runtime. W Makro wyrażenie $.text znajduje się opis zastosowania i składni tekstów użytkownika w aplikacji. Przykład przełączania pomiędzy poszczególnymi językami znajduje się w Przykład językowo zależną aplikację runtime.
 
id nazwa państwa
cs czeski CZ=Czechy
de niemiecki DE=Niemcy, AT=Austria, CH=Szwajcaria ...
el grecki GR=Grecja
en angielski US=USA, UK=Wielka Brytania, IE=Irlandia, CA=Kanada ...
es hiszpański ES=Hiszpania
fa perski (Farsi) IR=Iran
fr francuski FR=Francja, CH=Szwajcaria, CA=Kanada ...
hu węgierski HU=Węgry
lt litewski LT=Litwa
ms malajski MY=Malezja
pl polski PL=Polska
ru rosyjski RU=Rosja
sk słowacki SK=Słowacja
sr-latn język serbski pisany w alfabecie łacińskim RS=Serbia
tr turecki TR=Turcja
uk ukraiński UA=Ukraina
vi wietnamski VN=Wietnam
zh standardowy mandaryński CN=Chiny

Języki bez wsparcia tekstów systemowych w runtime

Dla tych języków odnosi się, że teksty systemowe w trybie runtime będą wyświetlane w języku środowiska deweloperskiego lub po angielsku. W konfiguratorze Wszystkie wykorzystane języki trzeba wprowadzíć identyfikator (id) odpowiedniego języka lub języków. W konfiguratorze PmRoot > Aplikacja > Główny język runtime również określić domyślny jęyk runtime aplikacji. W Makro wyrażenie $.text znajduje się opis zastosowania i składni tekstów użytkownika w aplikacji. Przykład przełączania pomiędzy poszczególnymi językami znajduje się w Przykład językowo zależną aplikację runtime.
 
id nazwa państwa
af afrykanerski ZA=Republika Południowej Afryki
ar arabski SA=Arabia Saudyjska
bg bułgarski BG=Bułgaria
bs bośniacki BA=Bośnia i Hercegowina
by białoruski BY=Białoruś
da duński DK=Dania
et estoński EE=Estonia
fi fiński FI=Finlandia
he hebrejski IL=Izrael
hr chorwacki HR=Chorwacja
hy armeński AM=Armenia
id indonezyjski ID=Indonezja
is islandzki IS=Islandia
it włoski IT=Włoch
ja Japoński JP=Japonia
ka gruziński GE=Gruzja
kk kazaski KZ=Kazachstan
ko korejski KR=Korea Południowa
ky kirgiski KG=Kirgizja
lv łotewski LV=Łotewska
mk macedoński MK=Macedonia
mn mongolski MN=Mongolia
mt maltański MT=Malta
nl holenderski NL=Holandia
no norweski NO=Norwegia
pt portulagski PT=Portugalia
ro rumuński RO=Rumunia
sl słowiński SI=Słowenia
sq albański AL=Albania
sr-cyrl język serbski pisany w cyrylicy RS=Serbia
sv szwedzki SE=Szwecja
tg tadżycki TJ=Tadżykistan
th tajlandzki TH=Tajlandia
tk turkmeński TM=Turkmenia
ur urdu PK=Pakistan
uz uzbecki UZ=Uzbekistan
Navigacja:
 
 
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice