Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RtLang - wlaściwość obiektu Pm

Opis:
Wersja językowa aplikacji runtime.
Składnia:
RtLang As String
Wołanie:
s = Pm.RtLang
Wartości:
Zwraca/ustawia identyfikator tekstowy języka (np. "en", "cs" ...). Patrz Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Główny język runtime" obiektu PmRoot.

Wartość opisywanej właściwości wpływa na wybór tekstu przy pomocy Makro wyrażenie $.text.

Jeżeli jest wykonywana zmiana wersji językowej w trybie runtime przez zapis do opisywanejh właściwości, wtedy zmiana powinna być wykonywana w zdarzeniu PmRoot.onAppStartBegin. Jeżeli zapis do właściwości jest wykonany później podczas uruchamiania czy biegu aplikacji, wtedy niektóre części PROMOTIC nie muszą reflektować zmian. Na przykład wcześniej otwarty panel nie zmieni automatycznie swoich tekstów - jest konieczne jego ponowne otworzenie. Przy zmianie języka zostanie również automatycznie wytworzona paleta czcionek, tak więc panel przy jego następnym otwarciu będzie już stosować nowe czcionki.

 
 
Właściwość ta działa także w Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych. W przypadku Web panele ta właściwość jest tylko do odczytu.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("Language=" + Pm.RtLang);
Przykład2:
Polecenie w zdarzeniu PmRoot.onAppStartBegin, które odczytuje język runtime z pliku config.ini, z sekcji runtime na pozycji rtlanguage i odczytaną wartość z kolei zapisze do RtLang.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.RtLang = Pm.IniFileRead("config.ini", "runtime", "rtlanguage", "en", 8)  '4=vbSingle, 8=vbString, ...
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- RtLang
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice