Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ControlSound - metoda obiektu Pm

Opis:
Praca z serwerem dźwięu systemu PROMOTIC.
Składnia:
Empty ControlSound(String sCmd)
Wołanie:
Pm.ControlSound sSound
Parametry:
sCmd(String) Parametr określa operację (polecenie), które zostanie wykonane w serwerze dźwięku. Na przykład "enable:0;what:all;"
"enable:nn;" (opcjonalne) - Operacja umożliwiająca włączenie/wyłączenie odtwarzania wymogów do odtworzenia dźwiŕku przez serwerm dźwięku. Albo wszystkich dźwięków lub tylko wymogów z określonego subsystemu PROMOTIC. Notatka:

Jeżeli zostanie wyłączone odtwarzanie pewnych wymogów, wtedy owe wymogi wciąż pozostają w serwerze dźwięków (np. przy powtarzającym się odtwarzaniu cyklicznym), lecz wymóg pozostanie zawsze pominięty i serwer kontynuuje odtwarzanie kolejnego wymogu z wewnętrznej kolejki serwera dźwięku.

Jeżeli odtwarzanie wymogów zostanie ponownie włączone, wtedy zostaną one automatycznie odtwarzane.

Nie chodzi więc o usunięcie wymogu odtworzenia dźwięku z wewnętrznej kolejki serwera dźwięku, lecz tylko o jego pominięcie. Nie dotyczy to tylko wymogów, które znajdowały się w kolejce serwera dźwięku w momencie wyłączenia odtwarzania, lecz również tych wymogów, które dopiero zostaną zapisane do kolejki. Chodzi więc o stan serwera dźwięku a nie o stan poszczególnych wymogów.

"enable:0;" - Wyłączenie odtwarzania wymogów do odtworzenia dźwięku przez serwer dźwięku.
"enable:1;" - Włączenie odtwarzania wymogów do odtworzenia dźwięku przez serwer dźwięku.
"what:xx;" (opcjonalne) - Umożliwia ograniczenie operacji ("enable:nn;") tylko do wymogów do odtworzenia dźwięku z konkretnego subsystemu PROMOTIC.
"what:all;" - Operacja dotyczy wszystkich wymogów odtworzenia dźwięku.
"what:alarm;" - Operacja dotyczy tylko wymogów odtworzenia dźwięków z subsystemu alarmów.
"what:player;" - Operacja dotyczy tylko wymogów odtwarzania dźwięków, które zostały zaszeregowane do serwera dźwięku przy pomocy metody Pm.PlaySound.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.PlaySound (metoda)
Przykład:
Wyłączenie odtwarzania wszystkich wymogów w kolejce serwera dźwięku.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ControlSound("what:all;enable:0;");

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- ControlSound
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice