Promotic

ControlSound - metoda obiektu Pm

Opis:
Praca z serwerem dźwięu systemu PROMOTIC.
Składnia:
Empty ControlSound(String sCmd)
Parametry:
sCmd(String) Parametr określa operację (polecenie), które zostanie wykonane w serwerze dźwięku. Na przykład "enable:0;what:all;"
"enable:nn;" (opcjonalne) - Operacja umożliwiająca włączenie/wyłączenie odtwarzania wymogów do odtworzenia dźwięków przez serwerm dźwięku. Albo wszystkich dźwięku lub tylko wymogów z określonego subsystemu PROMOTIC. Notatka:
Jeżeli zostanie wyłączone odtwarzanie pewnych wymogów, wtedy owe wymogi wciąż pozostają w serwerze dźwięku (np. przy powtarzającym się odtwarzaniu cyklicznym), lecz wymóg pozostanie zawsze pominięty i serwer kontynuuje odtwarzanie kolejnego wymogu z wewnętrznej kolejki serwera dźwięku.
Jeżeli odtwarzanie wymogów zostanie ponownie włączone, wtedy zostaną one automatycznie odtwarzane.
Nie chodzi więc o usunięcie wymogu odtworzenia dźwięku z wewnętrznej kolejki serwera dźwięku, lecz tylko o jego pominięcie. Nie dotyczy to tylko wymogów, które znajdowały się w kolejce serwera dźwięku w momencie wyłączenia odtwarzania, lecz również tych wymogów, które dopiero zostaną zapisane do kolejki. Chodzi więc o stan serwera dźwięku a nie o stan poszczególnych wymogów.
"enable:0;" - Wyłączenie odtwarzania wymogów do odtworzenia dźwięku przez serwer dźwięku.
"enable:1;" - Zezwolenie odtwarzania wymogów do odtworzenia dźwięku przez serwer dźwięku.
"what:xx;" (opcjonalne) - Umożliwia ograniczenie operacji ("enable:nn;") tylko do wymogów do odtworzenia dźwięku z konkretnego subsystemu PROMOTIC.
"what:all;" - Operacja dotyczy wszystkich wymogów odtworzenia dźwięku.
"what:alarm;" - Operacja dotyczy tylko wymogów odtworzenia dźwięku z subsystemu alarmów.
"what:player;" - Operacja dotyczy tylko wymogów odtwarzania dźwięku, które zostały zaszeregowane do serwera dźwięku przy pomocy metody Pm.PlaySound.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.PlaySound (metoda)
Przykład:
Wyłączenie odtwarzania wszystkich wymogów w kolejce serwera dźwięku.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ControlSound("what:all;enable:0;");

Historia:
Pm8.02.13: w INFO systemie w /Errors/Global został wygenerowany błąd, nawet jeżeli metoda przebiegła w porządku.
Pm8.02.00: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- ControlSound
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.