Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileTextRead - metoda obiektu Pm

Opis:
Odczyt zawartości pliku tekstowego do wartości typu String lub Array (tablicy) łańcuchów.
Składnia:
Variant FileTextRead(String sFile, Long nType)
Wołanie:
val = Pm.FileTextRead(sFile, nType)
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką.

Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

nType(Long) Wartość parametru.
0 - Zwraca String, który odpowiada zawartości całego pliku.
1 - Zwraca 1-wymiarową tablicę (Array) wartości typu String, gdzie każda pozycja tablicy zawiera jeden wiersz pliku.
2 - Zwraca wartość typu String odpowiadający zawartości pierwszego wiersza pliku.
3 - Zwraca wartość typu String odpowiadający zawartości ostatniego wiersza pliku.

Uwaga: Jeżeli w pliku tekstowym znajduje się na końcu znak "nowy wiersz", wtedy niniejsza opcja zwraca pusty łańcuch odpowiadający właśnie temu ostatniemu pustemu wierszu.

Wartość zwrotna:
Jeżeli operacja nie zakończyła się niepowodzeniem, wtedy metoda zwraca wartość Null (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var data = Pm.FileTextRead("#app:file.txt", 1);
if (Pm.IsValid(data))
Pm.Debug(data.GetItem(0));
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileTextRead
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice