Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LogN - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca logarytm liczby.
Składnia:
LogN(nValue As Double, nBase As Long) As Double
Wołanie:
n = Pm.LogN(nValue, nBase)
Parametry:
nValue(Double) liczba większe niż 0.
nBase(Long) podstawa logarytmu
0 - logarytm naturalny (tzn. przy podstawie e)
2 - logarytm binarny (tzn. przy podstawie 2)
10 - logarytm dziesiętny (tzn. przy podstawie 10)
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = Pm.LogN(100, 10);  //Zwraca 2
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- LogN
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice