Promotic

LogN - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca logarytm liczby.
Składnia:
Double LogN(Double nValue, Long nBase)
Parametry:
nValue(Double) liczba większe niż 0.
nBase(Long) podstawa logarytmu
0 - logarytm naturalny (tzn. przy podstawie e)
2 - logarytm binarny (tzn. przy podstawie 2)
10 - logarytm dziesiętny (tzn. przy podstawie 10)
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = Pm.LogN(100, 10);   // Zwraca 2

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- LogN
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.