Update cookies preferences
Promotic

OtherAppOper - metoda obiektu Pm

Opis:
Wykonanie operacji nad otwartym oknem innej aplikacji.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.WndOper.
Składnia:
Boolean OtherAppOper(Long nMode, String sApp, Long nOper, [Variant vPar0], [Variant vPar1], [Variant vPar2])
Parametry:
nMode(Long) Sposób odszukania okna innej uruchomionej aplikacji:
1 - Wartość parametru sApp odpowiada całemu tekstu nagłówka wyszukiwanego okna.
2 - Wartość parametru sApp odpowiada początku tekstu nagłówka wyszukiwanego okna.
3 - Wartość parametru sApp odpowiada części tekstu nagłówka wyszukiwanego okna.
sApp(String) Tekst króry opisuje okno innej uruchomionej aplikacji.
nOper(Long) Wymagana operacja nad oknem innej uruchomionej aplikacji:
0 - Test, czy okno innej aplikacji jest otwarte. Nie określać parametrów vPar0, vPar1 oraz vPar2.
1 - Wysłanie komunikatu Windows do okna innej aplikacji (patrz dokumentacja Win32 API interfejs SO Windows)
vPar0 (Long) - kod komunikatu Windows
vPar1 (Long) - piewrszy parametr WPARAM komunikatu Windows
vPar2 (Long) - drugi parametr LPARAM komunikatu Windows
10 - Zamknięcie okna innej aplikacji (jeżeli jest to główne okno aplikacji, wtedy zatrzymanie całej aplikacji). Nie określać parametrów vPar0, vPar1 oraz vPar2.
11 - Przesunięcie okna innej aplikacji na wierzch. Nie określać parametrów vPar0, vPar1 oraz vPar2.
12 - Minimalizacja otwartego okna innej aplikacji. Nie określać parametrów vPar0, vPar1 oraz vPar2.
13 - Maksymalizacja otwartego okna innej aplikacji. Nie określać parametrów vPar0, vPar1 oraz vPar2.
20 - Zwraca pozycję oraz rozmiar okna (w pikselach) w formie obiektu PmMap. PmMap zawiera właściwości x, y, dx oraz dy określające pozycję oraz rozmiar. Nie określać parametrów vPar0, vPar1 oraz vPar2.
vPar0[opcjonalne] (Variant) Znaczenie jest zależne od operacji (od parametru nOper).
vPar1[opcjonalne] (Variant) Znaczenie jest zależne od operacji (od parametru nOper).
vPar2[opcjonalne] (Variant) Znaczenie jest zależne od operacji (od parametru nOper).
Wartość zwrotna:
true - Okno zostało pomyślnie odnalezione i operacja została pomyślnie wykonana.
false - Wyszukiwane okno nie zostało odnalezione lub nie powiodło się wykonanie wymaganej operacji.
Notatka:
Metoda umożliwia stwierdzić, czy jest lub nie jest otwarte okno innej aplikacji, określone przy pomocy tekstu w nagłówku okna (np. czy jest w bieżącej chwili uruchomiona aplikacja "Kalkulator", itd.), ewentualnie wykonać nad otwartym oknem innej aplikacji wymaganą operację (np. zamknąć, zminimalizować, przesunąć na wierzch okno aplikacji "Kalkulator").

Stwierdzono ograniczenie wysyłania powiadomień Windows z 32-bitowego programu do okna 64-bitowego programu, kiedy 32-bitowy program musiał zostać uruchomiony z uprawnieniami Administratora ("Uruchom jako administrator").

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.WndOper (metoda)
Przykład1:
Test istnienia okna kalkulatora:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Pm.OtherAppOper(1, "Calculator", 0))
{
// ...
}
lub
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Pm.OtherAppOper(3, "alculato", 0))
{
// ...
}
Przykład2:
Zakończenie kalkulatora:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.OtherAppOper(1, "Calculator", 10);
Przykład3:
Przesunięcie otwartego okna kalkulatora na wierzch:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.OtherAppOper(1, "Calculator", 11);

Historia:
Pm8.03.27: Nowy parametr nOper=20 do stwierdzania pozycji oraz rozmiaru okna danej aplikacji.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- OtherAppOper
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.