Update cookies preferences
Promotic

RestartGui - metoda obiektu Pm

Opis:
Wykona restart interfejsu graficznego aplikacji (Gui = Graphic User Interface).
Składnia:
Empty RestartGui()
Notatka:
Metoda ponownie otworzy okna, które zostały otwarte przy uruchamianiu aplikacji. Okna, które nie zostały otwarte podczas uruchomienia aplikacji zostaną zamknięte.

Metoda ta działa także w Web panelach. Metoda w przeglądarce internetowej ponownie otworzy startową stronę htm z nowymi parametrami (np. z nowym językiem).

Metodę tą jest zalecane wołać na przykład:
- Jeżeli zostanie zmieniony język aplikacji. W ten sposób zostaną ponownie otwarte wszystkie okna ale z innym językiem. Patrz Przykład.
- Jeżeli istnieje zapotrzebowanie dostać aplikację do początkowego wizualnego stanu.
Przykład:
Zmieni język aplikacji oraz ponownie otworzy wszystkie okna tak, żeby doszło do zmiana języka w wizualizacji. Patrz Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.RtLang = "en";
Pm.RestartGui();

Historia:
Pm9.00.02: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- RestartGui
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.