Promotic

Sign - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca liczbę całkowitą określającą znak liczby.
Składnia:
Long Sign(Double nValue)
Parametry:
nValue(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Wartość zwrotna:
1 - większe niż 0
0 - równe 0
-1 - mniejsze niż 0
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVar1 = 12;
var nVar2 = -2.4;
var nVar3 = 0;
var nSign = Pm.Sign(nVar1);   // Zwraca 1
nSign = Pm.Sign(nVar2);   // Zwraca -1
nSign = Pm.Sign(nVar3);   // Zwraca 0

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sign
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.