Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sign - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca liczbę całkowitą określającą znak liczby.
Składnia:
Long Sign(Double nValue)
Wołanie:
n = Pm.Sign(nValue)
Parametry:
nValue(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Wartość zwrotna:
1 - większe niż 0
0 - równe 0
-1 - mniejsze niż 0
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVar1 = 12;
var nVar2 = -2.4;
var nVar3 = 0;
var nSign = Pm.Sign(nVar1);  //Zwraca 1
nSign = Pm.Sign(nVar2);  //Zwraca -1
nSign = Pm.Sign(nVar3);  //Zwraca 0

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sign
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice