Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sign - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca liczbę całkowitą określającą znak liczby.
Składnia:
Sign(nValue As Double) As Long
Wołanie:
n = Pm.Sign(nValue)
Parametry:
nValue(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Wartość zwrotna:
1 - większe niż 0
0 - równe 0
-1 - mniejsze niż 0
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVar1 = 12;
var nVar2 = -2.4;
var nVar3 = 0;
var nSign = Pm.Sign(nVar1);  //Zwraca 1
nSign = Pm.Sign(nVar2);  //Zwraca -1
nSign = Pm.Sign(nVar3);  //Zwraca 0
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sign
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice