Promotic

AppPriority - właściwość obiektu Pm

Opis:
Wartość priorytetu procesu uruchomionej aplikacji PROMOTIC w SO Windows.
Składnia:
Long AppPriority
Wartości:
64 - priorytet niski
32 - priorytet normalny
128 - priorytet wysoki
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta nie działa w Web panelach
Przykład1:
Ustawianie tej właściwości jest dogodne zwłaszcza w zdarzeniu PmaRoot.onAppStartBegin.
 
Zazwyczaj w przypadkach, kiedy dana aplikacja musi działać szybko i niezawodnie (zbiór danych, archiwizacja...) a pozostałe aplikacje mogą działać z niższym priorytetem.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.AppPriority = 128;   // Zapis do właściwości
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nPriority = Pm.AppPriority;   // Odczyt z właściwości
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- AppPriority
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.