Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LN2 - wlaściwość obiektu Pm

Opis:
Logarytm naturalny 2.
Składnia:
Double LN2
Wołanie:
n = Pm.LN2
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = Pm.LN2;  //Zwraca 0.693

Historia:
Pm8.02.03: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice