Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ShutDown - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyłączenie SO Windows.
Składnia:
ShutDown(nAction As Integer, bForce As Boolean)
Wołanie:
Pm.ShutDown nAction, bForce
Parametry:
nAction(Integer) sposób, w jaki ma zostać wyłączony SO Windows
0 - zostanie wykonane odlogowanie użytkownika zalogowanego do SO Windows
1 - zostanie wykonany restart komputera
2 - komputer zostanie wyłączony
bForce(Boolean) wartość parametru:
true - wszystkie uruchomione zadania zostaną wymuszenie wyłączone (może dojść do utraty danych)
false - uruchomione aplikace są pytane, czy ich czynność może zostać zakończona
Notatka:
W przypadku tej metody nie musi być spełnione uprawnienie AppStop, żeby było możliwe wywołanie wyłączenia (restartu) komputera na podstawie zewnętrznego zdarzenia bez konieczności ingerencji użytkownika (sygnał od UPS, watchdog, itd.). Jeżeli metoda powinna być wywołana wyłącznie uprawnionym użytkownikiem, wtedy jest konieczne testowanie uprawnienie użytkownika przy pomocy metody Pm.TestUserInGroup, patrz przykład 2.
 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Patrz również:
Przykład1:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ShutDown 1, true
Przykład2:
Wywołanie restartu komputera z testem, czy użytkownik lokalny należy do grupy użytkowników $OPER.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If Pm.TestUserInGroup(0, "$OPER") Then
  Pm.ShutDown 1, true
End If
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ShutDown
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice