Promotic

ShutDown - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyłączenie SO Windows.
Składnia:
Empty ShutDown(Long nAction, Boolean bHard)
Parametry:
nAction(Long) Sposób, w jaki ma zostać wyłączony SO Windows.
0 - Zostanie wykonane odlogowanie użytkownika zalogowanego do SO Windows
1 - Zostanie wykonany restart komputera
2 - Komputer zostanie wyłączony
bHard(Boolean) Wartość parametru.
true - wszystkie uruchomione zadania zostaną wymuszenie wyłączone (może dojść do utraty danych)
false - uruchomione aplikace są pytane, czy ich czynność może zostać zakończona
Notatka:
W przypadku tej metody nie musi być spełnione uprawnienie "AppStop", żeby było możliwe wywołanie wyłączenia (restartu) komputera na podstawie zewnętrznego zdarzenia bez konieczności ingerencji użytkownika (sygnał od UPS, watchdog, itd.). Jeżeli metoda powinna być wywołana wyłącznie uprawnionym użytkownikiem, wtedy jest konieczne testowanie uprawnienie użytkownika przy pomocy metody Pm.TestUserInGroup, patrz przykład 2.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.AppStop (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ShutDown(1, true);
Przykład2:
Wywołanie restartu komputera z testem, czy użytkownik lokalny należy do grupy użytkowników $OPER.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Pm.TestUserInGroup(0, "$OPER"))
{
Pm.ShutDown(1, true);
}
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ShutDown
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.