Promotic

Array1 - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy i wypełnia 1-wymiarową tablicę (array) wartości.
Składnia:
Array Array1(Variant arglist)
Parametry:
arglist(Variant) Lista wartości, które są przyszeregowane elementom tablicy oddzielona przecinkami, Jeżeli nie są przedstawione żadne parametry, wtedy zostaje wytworzona tablica o zerowej wielkości.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Do ogólnego wytworzenia 1- lub 2-wymiarowej tablicy jest przeznaczona metoda Create.
Przykład:
Wytworzy 1-wymiarową tablicę z wartości (10, 20, 30, 40)
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a = Pm.Array1(10, 20, 30, 40);
// lub
var a = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Array1
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.