Promotic

Create - metoda obiektu PmArray

Opis:
Wytworzy tablicę 1- lub 2-wymiarową.
Składnia:
Array Create(Long nSize1, [Long nSize2])
Parametry:
nSize1(Long) pierwszy rozmiar tablicy
nSize2[opcjonalne] (Long) drugy rozmiar tablicy
W przypadku tablicy 1-wymiarowej parametr nie musi być określony lub może mieć wartość -1.
Patrz (Col,Row) - tablica 2-wymiarowa mniemana jako tablica wierszy.
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca ten sam obiekt, nad którym została wywołana. Metoda ta jest pomocą, by w jednym wierszu można wytworzyć obiekt PmArray a równocześnie ustawić go na wymagany rozmiar - patrz Przykład1.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Do wytworzenia tablicy 1-wymiarowej czasami jest korzystniejszym wywołać metodę Array1.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Create(8);
Przykład2:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Create(3, 5);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.