Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Array - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca 1-wymiarową tablicę (Array) wartości.
Składnia:
Array Array(Variant arglist)
Wołanie:
a = Array(arglist)
Parametry:
arglist(Variant) Lista wartości, które są przyszeregowane elementom tablicy oddzielona przecinkami, Jeżeli nie są przedstawione żadne parametry, wtedy zostaje wytworzona tablica o zerowej wielkości.
Notatka:

Do odniesienia do elementu tablicy jest wykorzystany zapis, skadający się z nazwy zmiennej, po czym następuje okrągły nawias zawierający indeks liczbowy wymaganego elementu. W następujący przykładzie pierwsze polecenie wytwarza zmienną o nazwie A. Drugie polecenie przyszeregowywuje tablicą do tej zmiennej. Ostatnie polecenie przyszeregowywuje zawartość drugiego elementu tablicy do następnej zmiennej.

VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim A, B
A = Array(10, 20, 30)
B = A(1)  'B=20
 
Zmienną typu tablica można wytworzyć także bezpośrednio za pomocą polecenia Dim. Praca z tablicą wytworzoną w ten sposób jest taka sama. Przykład
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim B, A(2)
A(0) = 10
A(1) = 20
A(2) = 30
B = A(1)  'B=20
 
Uwaga: Funkcja Array wytwarza wyłącznie tablice 1-rozmiarowe. Do wytworzenia tablic wielowymiarowych należy zastosować polecenie Dim oraz ReDim.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice