Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sgn - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca liczbę całkowitą określającą znak liczby.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.Sign.

Składnia:
Integer Sgn(Double number)
Wołanie:
n = Sgn(number)
Parametry:
number(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Wartość zwrotna:
1 - większe niż 0
0 - równe 0
-1 - mniejsze niż 0
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nVar1, nVar2, nVar3, nSign
nVar1 = 12
nVar2 = -2.4
nVar3 = 0
nSign = Sgn(nVar1)  'Zwraca 1
nSign = Sgn(nVar2)  'Zwraca -1
nSign = Sgn(nVar3)  'Zwraca 0
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice