Update cookies preferences
Promotic

Sgn - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca liczbę całkowitą określającą znak liczby.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Sign.
Składnia:
Integer Sgn(Double number)
Parametry:
number(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Wartość zwrotna:
1 - większe niż 0
0 - równe 0
-1 - mniejsze niż 0
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nVar1, nVar2, nVar3, nSign
nVar1 = 12
nVar2 = -2.4
nVar3 = 0
nSign = Sgn(nVar1)   ' Zwraca 1
nSign = Sgn(nVar2)   ' Zwraca -1
nSign = Sgn(nVar3)   ' Zwraca 0
© MICROSYS, spol. s r.o.