Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Weekday - funkcja języka VBScript

Opis:
Dzień w tygodniu.
Składnia:
Integer Weekday(Date date, [Integer firstdayofweek])
Wołanie:
n = Weekday(date, firstdayofweek)
Parametry:
date(Date) Data
firstdayofweek[opcjonalne] (Integer) Określa pierwszy dzień w tygodniu (wartości patrz Stałe VBScript daty i czasu). Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jego wartością domyślną jest vbSunday (Niedziela).
Notatka:
Funkcja zwraca wartość odpowiadającą dniu w tygodniu (wartości patrz Stałe VBScript daty i czasu).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim tDate, nWeekday
tDate = #October 19, 2017#
nWeekday = Weekday(tDate)  'nWeekday zawiera 6, ponieważ tDate przedstawia Piątek
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice