Update cookies preferences
Promotic

GetWeekday - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Dzień w tygodniu (liczba całkowita 0-6).
Składnia:
Long GetWeekday()
Notatka:
Wartości: 0=Niedziela, 1=Poniedziałek ... 6=Sobota.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();   // Wytworzy obiekt z czasem bieżącym
var nWeekDay = oDate.GetWeekday();
Przykład2:
Wytworzy obiekt PmDateObject i ustawi go na data oraz czas przedstawiony w formie PmDate - data oraz czas w wewnętrznej PROMOTIC formie liczbowej (zmienna tDate).
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
var nWeekDay = oDate.GetWeekday();

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.