Promotic

GetYear - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Rok (liczba całkowita).
Składnia:
Long GetYear()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();   // Wytworzy obiekt z czasem bieżącym
var nYear = oDate.GetYear();
Przykład2:
Wytworzy obiekt PmDateObject i ustawi go na data oraz czas przedstawiony w formie PmDate - data oraz czas w wewnętrznej PROMOTIC formie liczbowej (zmienna tDate).
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
var nYear = oDate.GetYear();

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.