Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetMonth - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Ustawia obiekt PmDateObject na określony miesiąc, dzień, ....
Składnia:
Object SetMonth(Long month, [Long day])
Wołanie:
PmDateObject.SetMonth(year[, month, day]);
Parametry:
month(Long) miesiąc. Liczba w przedziale 1-12.
day[opcjonalne] (Long) dzień. Liczba w przedziale 1-31.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice