Promotic

SetMonth - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Ustawia obiekt PmDateObject na określony miesiąc (ewentualnie dzień).
Składnia:
Empty SetMonth(Long month, [Long day])
Parametry:
month(Long) miesiąc. Liczba w przedziale 1-12.
day[opcjonalne] (Long) dzień. Liczba w przedziale 1-31.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy dzień nie zmieni się.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetMonth(7);
Przykład2:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetMonth(7, 28);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.