Promotic

GetValue - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Zwraca wartość typu Date.
Składnia:
Date GetValue()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();   // Wytworzy obiekt z czasem bieżącym
var nVal = oDate.GetValue();

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.