Promotic

SetSecond - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Ustawia obiekt PmDateObject na określoną sekundę (ewentualnie milisekundę).
Składnia:
Empty SetSecond(Long second, [Long milli])
Parametry:
second(Long) sekunda. Liczba w przedziale 0-59.
milli[opcjonalne] (Long) milisekunda. Liczba w przedziale 0-999.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy milisekunda nie zmieni się.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetSecond(30, 0);
Przykład2:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetSecond(30, 0);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.