Promotic

SetDateTime - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Ustawia obiekt PmDateObject na określony rok, miesiąc, dzień, ....
Składnia:
Empty SetDateTime(Long year, Long month, Long day, Long hour, Long minute, Long second, Long milli)
Parametry:
year(Long) rok. Liczba w przedziale 100-9999.
month(Long) miesiąc. Liczba w przedziale 1-12.
day(Long) dzień. Liczba w przedziale 1-31.
hour(Long) godzina. Liczba w przedziale 0-23.
minute(Long) minuta. Liczba w przedziale 0-59.
second(Long) sekunda. Liczba w przedziale 0-59.
milli(Long) milisekunda. Liczba w przedziale 0-999.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetDateTime(2023, 11, 7, 30, 0, 0, 0);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.