Promotic

SetMillisecond - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Ustawia obiekt PmDateObject na określoną milisekundę.
Składnia:
Empty SetMillisecond(Long milli)
Parametry:
milli(Long) milisekunda. Liczba w przedziale 0-999.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetMillisecond(0);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.