Promotic

GetMonth - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Miesiąc (liczba całkowita 1-12).
Składnia:
Long GetMonth()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();   // Wytworzy obiekt z czasem bieżącym
var nMonth = oDate.GetMonth();
Przykład2:
Wytworzy obiekt PmDateObject i ustawi go na data oraz czas przedstawiony w formie PmDate - data oraz czas w wewnętrznej PROMOTIC formie liczbowej (zmienna tDate).
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
var nMonth = oDate.GetMonth();

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.