Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetMonth - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Měsíc (celé číslo 1-12).
Syntaxe:
Long GetMonth()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
Vytvoří objekt s aktuálním časem.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
var nMonth = oDate.GetMonth();
Příklad2:
Vytvoří objekt PmDateObject a nastaví ho na datum a čas v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (proměnná tDate).
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject( tDate);
var nMonth = oDate.GetMonth();

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice