Promotic

SetMonth - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Nastaví objekt PmDateObject na zadaný měsíc (případně den).
Syntaxe:
Empty SetMonth(Long month, [Long day])
Parametry:
month(Long) měsíc. Číslo v rozsahu 1-12.
day[nepovinné] (Long) den. Číslo v rozsahu 1-31.
Pokud není nastaveno, pak se den nezmění.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetMonth(7);
Příklad2:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetMonth(7, 28);

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.