Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetMinute - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Nastaví objekt PmDateObject na zadanou minutu, sekundu a milisekundu.
Syntaxe:
Object SetMinute(Long minute, [Long second], [Long milli])
Parametry:
minute(Long) minuta. Číslo v rozsahu 0-59.
second[nepovinné] (Long) sekunda. Číslo v rozsahu 0-59.
milli[nepovinné] (Long) milisekunda. Číslo v rozsahu 0-999.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetMinute(30);
Příklad2:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetMinute(30, 0, 0);

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice