Promotic

SetMinute - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Ustawia obiekt PmDateObject na określoną minutę (ewentualnie sekundę, milisekundę).
Składnia:
Empty SetMinute(Long minute, [Long second], [Long milli])
Parametry:
minute(Long) minuta. Liczba w przedziale 0-59.
second[opcjonalne] (Long) sekunda. Liczba w przedziale 0-59.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy sekunda nie zmieni się.
milli[opcjonalne] (Long) milisekunda. Liczba w przedziale 0-999.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy milisekunda nie zmieni się.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetMinute(30);
Przykład2:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetMinute(30, 0, 0);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.