Update cookies preferences
Promotic

SetYear - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Ustawia obiekt PmDateObject na określony rok (ewentualnie miesiąc, dzień).
Składnia:
Empty SetYear(Long year, [Long month], [Long day])
Parametry:
year(Long) rok. Liczba w przedziale 100-9999.
month[opcjonalne] (Long) miesiąc. Liczba w przedziale 1-12.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy miesiąc nie zmieni się.
day[opcjonalne] (Long) dzień. Liczba w przedziale 1-31.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy dzień nie zmieni się.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var tDate = Pm.CreatePmDateObject();
tDate.SetYear(2024);
Przykład2:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetYear(2024, 7, 28);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.