Update cookies preferences
Promotic

SetYear - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Nastaví objekt PmDateObject na zadaný rok (případně měsíc, den).
Syntaxe:
Empty SetYear(Long year, [Long month], [Long day])
Parametry:
year(Long) rok. Číslo v rozsahu 100-9999.
month[nepovinné] (Long) měsíc. Číslo v rozsahu 1-12.
Pokud není nastaveno, pak se měsíc nezmění.
day[nepovinné] (Long) den. Číslo v rozsahu 1-31.
Pokud není nastaveno, pak se den nezmění.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var tDate = Pm.CreatePmDateObject();
tDate.SetYear(2024);
Příklad2:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetYear(2024, 7, 28);

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.