Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetYear - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Nastaví objekt PmDateObject na zadaný rok, měsíc, den, ....
Syntaxe:
Object SetYear(Long year, [Long month], [Long day])
Volání:
PmDateObject.SetYear(year[, month, day]);
Parametry:
year(Long) rok. Číslo v rozsahu 100-9999.
month[nepovinné] (Long) měsíc. Číslo v rozsahu 1-12.
day[nepovinné] (Long) den. Číslo v rozsahu 1-31.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice