Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetMinute - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Minuta v hodině (celé číslo 0-59).
Syntaxe:
Long GetMinute()
Volání:
var n = PmDateObject.GetMinute();
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice