Promotic

GetMinute - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Minuta v hodině (celé číslo 0-59).
Syntaxe:
Long GetMinute()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
Vytvoří objekt s aktuálním časem.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
var nMin = oDate.GetMinute();
Příklad2:
Vytvoří objekt PmDateObject a nastaví ho na datum a čas v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (proměnná tDate).
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
var nMin = oDate.GetMinute();

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.