Promotic

GetSecond - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Sekunda v minutě (celé číslo 0-59).
Syntaxe:
Long GetSecond()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();   // Vytvoří objekt s aktuálním časem
var nSec = oDate.GetSecond();
Příklad2:
Vytvoří objekt PmDateObject a nastaví ho na datum a čas v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (proměnná tDate).
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
var nSec = oDate.GetSecond();

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.