Update cookies preferences
Promotic

GetMillisecond - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Milisekunda v sekundě (celé číslo 0-999).
Syntaxe:
Long GetMillisecond()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();   // Vytvoří objekt s aktuálním časem
var nMilli = oDate.GetMillisecond();
Příklad2:
Vytvoří objekt PmDateObject a nastaví ho na datum a čas v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (proměnná tDate).
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
var nMilli = oDate.GetMillisecond();

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.