Promotic

GetWeekday - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Den v týdnu (celé číslo 0-6).
Syntaxe:
Long GetWeekday()
Poznámka:
Hodnoty: 0=Neděle, 1=Pondělí ... 6=Sobota.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();   // Vytvoří objekt s aktuálním časem
var nWeekDay = oDate.GetWeekday();
Příklad2:
Vytvoří objekt PmDateObject a nastaví ho na datum a čas v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (proměnná tDate).
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
var nWeekDay = oDate.GetWeekday();

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.