Update cookies preferences
Promotic

Format - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Vytvoří textový řetězec obsahující datum a čas (podle zadaného formátovacího předpisu sFormat).
Syntaxe:
String Format(String sFormat)
Parametry:
sFormat(String) Formátovací předpis pro konverzi času na řetězec.
Příklad: "%d.%m.%Y_%H:%M:%S.%T", kde:
d=den (01-31),
m=měsíc (01-12),
Y=rok (např. 2024),
H=hodina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - lze zadat %nT, kde n je počet cifer 1, 2 nebo 3

Kterýkoli znak %d, %m, %Y, %M, ... lze vynechat a tak v zobrazení vynechat odpovídající položku času.
Poznámka:
Příklady běžně používaných formátů:
%Y.%m.%d %H:%M:%S.%3T - Interní způsob uložení datumu a času v systému PROMOTIC v podobě 2024.10.23 15:23:28.082. Tento způsob zajistí, že setřídění řetězců je v souladu s tříděním podle času.
'%Y-%m-%d %H:%M:%S.%3T' - Vytvoří čas v podobě vhodné pro databázi MS SQL: '2024-10-23 15:23:28.082'.
TIMESTAMP'%Y-%m-%d %H:%M:%S.%3T' - Vytvoří čas v podobě vhodné pro databázi Oracle: TIMESTAMP'2024-10-23 15:23:28.082'.
'%Y-%m-%d %H:%M:%S' - Vytvoří čas v podobě vhodné pro databázi MySQL: '2024-10-23 15:23:28'.
#%d %m %Y %H:%M:%S# - Vytvoří čas v podobě vhodné pro databáze Microsoft Access, dBase, PARADOX, atd. při nastavení přímého přístupu, viz Přímý přístup k tabulce - DAO, #10 23 2024 15:23:28#.


Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- Pm.FormatDate (metoda)
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
var sDate = oDate.Format("%d.%m.%Y_%H:%M:%S.%2T");
// sDate obsahuje například "24.07.2024_17:06:35.00"

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.