Update cookies preferences
Promotic

Microsoft Access

Databáze aplikace Access (*.mdb). Ke správě databází a tabulek lze použít software Microsoft Office Access od firmy Microsoft, který je obvykle součástí Microsoft Office Professional (a výše) a kombinuje relační Microsoft Jet Database Engine s grafickým uživatelským rozhraním. Pro použití databáze v systému PROMOTIC není tento software nutný.

Práce s databází typu Access
- Pokud při práci s tabulkou databáze typu Access jsou do této tabulky přidávány záznamy a současně rušeny, pak může dojít k situaci, kdy přestože počet záznamů tabulky je konstantní, velikost obsazeného prostoru na disku se zvětšuje. V takové případě je vhodné defragmentovat občas všechny databázové tabulky metodou PmaDatabase.CompactDatabase.
- Definice struktury tabulky: Návrh struktury tabulky je omezen velikostí dat jednoho řádku do 2 kB. Při velkém počtu sloupců v tabulce je nutno volit typy sloupců v tabulce optimalizovaně, tzn. s ohledem na velikost datového typu sloupce (např. délku sloupce typu String volit minimální podle skutečné potřeby).
- Celkový počet sloupců v tabulce je omezen (řádově stovky).


Do databáze lze ukládat:
- objektem PmaTrendGroup, pokud v tomto objektu konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na Database Access cyclic nebo Database Access backups (zastaralé)
- objektem PmaAdo
- objektem PmaDatabase (zastaralé) přes pojmenovaný ODBC zdroj


Další popisy k Microsoft Access viz:
© MICROSYS, spol. s r.o.