Promotic

Datové typy v Microsoft Access

Datový typ Délka Popis
BINARY 1 bajty na znak Ukládá jakýkoli typ dat. Neprovádí žádný překlad dat.
BIT 1 bajt celé číslo 0 nebo 1 a pole hodnot, které obsahují pouze jednu ze dvou hodnot.
TINYINT 1 bajt celé číslo od 0 do 255.
MONEY 8 Peněžní datový typ od-2^63 (-922 337 203 685 477.5808) do 2^63-1 (922 337 203 685 477.5807) s přesností jedné desetitisíciny jednotky.
DATETIME 8 Datový typ vyjadřující datum a čas od 1.1.1753 do 31.12.9999 s přesností asi 3ms. Hodnoty jsou zaokrouhleny na .000, .003 a .007.
UNIQUEIDENTIFIER 128 bits Jedinečné identifikační číslo používané při vzdáleném volání procedur.
REAL 4 Číselný datový typ s plovoucí přesností s rozsahem od -3.402823E38 do -1,401298E-45 pro záporné číslo, od 1.401298E-45 do 3.402823E38 pro kladné číslo.
FLOAT 8 Číselný datový typ s plovoucí přesností s rozsahem od –1.79769313486232E308 do –4.94065645841247E-324 pro záporné číslo, od 4.94065645841247E-324 do 1.79769313486232E308 pro kladné číslo.
SMALLINT 2 celé číslo od -2^15 (-32 768) do 2^15-1 (32 767).
INTEGER 4 celé číslo od -2^31 (-2 147 483 648) do 2^31-1 (2 147 483 647).
DECIMAL 17 Číselný datový typ s pevnou přesností a měřítkem (přesnost 1-38, přednastaveno 18 a měřítko 0-p, implicitní 0).
TEXT 2 bajty na znak Textový řetězec proměnlivé délky od 0 do 2.14 gigabajtů.
CHARACTER 2 bajty na znak Textový řetězec pevné délky od 0 do 255 znaků.
IMAGE n Binární data proměnlivé délky od 0 do 2.14 gigabajtů.


Viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms714540(VS.85).aspx
© MICROSYS, spol. s r. o.