Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklady práce s databází Microsoft Access

Databáze Microsoft Access v objektu PmTrend

- V nově založeném objektu PmTrend v záložce Uložení nastavit konfigurátor Typ uložení na: Database Access backups (zastaralé) nebo Database Access cyclic.

Trendované veličiny mohou být definovány v záložce Data nebo v ExtTrend objektu PmData.

Pokud soubory databází neexistují, pak budou vytvořeny při prvním spuštění aplikace při volání metody Run nebo RunTime nad objektem PmTrend. Nebo automaticky při zatrženém konfigurátoru Automatické ukládání veličin po startu povoleno v záložce Trend.

Databáze Microsoft Access v objektu PmDatabase

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmDatabase - Databáze" vybrat: Microsoft Access.
- V nově založeném objektu PmDatabase v záložce Databáze nastavit konfigurátory: Technologie, Databáze (soubor, složka, datový zdroj), Tabulka (soubor), atd.

Databáze Microsoft Access v objektu PmAdo

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmAdo - ADO databáze" vybrat databázi typu: Microsoft Access a v konfigurátoru Parametry připojení k databázi zvolit: Access - Provider Microsoft nebo Acces - Provider Jet.4.
- V předkonfikurovaném Parametry připojení k databázi je nutno upravit cestu a název souboru databáze.
Po založení vznikne objekt PmAdo, který má v záložce Metody metodu DtiOper. Tato metoda je základním rozhraním pro práci s tabulkami databáze a může ji využít například prohlížečka Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat".
 
Rozhraní používá ADO technologii a může být podle potřeby doplněno o další funkčnosti:
Příklad:
Vytvoří novou tabulku data se sloupci nTime (čas, primární klíč, nesmí být NULL), 'flags' (celé číslo, nesmí být NULL) a 'value1' (reálné číslo, nesmí být NULL).
pMe.DbExecute "", "CREATE TABLE data (nTime DATETIME PRIMARY KEY NOT NULL, flags SMALLINT NOT NULL, value1 FLOAT NOT NULL)", ""
 
Viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff841695.aspx.
Navigace:
 
 
- Příklady práce s databází Microsoft Access
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice