Update cookies preferences
Promotic

Příklady práce s databází Microsoft Access

Databáze Access v objektu PmaTrendGroup

- V nově založeném objektu PmaTrendGroup v kartě "Uložení", konfigurátor "Typ uložení" nastavit na: Database Access backups (zastaralé) nebo Database Access cyclic.
Trendované veličiny mohou být definovány v kartě "Data" nebo v ExtTrend objektu PmaData.
Pokud soubory databází neexistují, pak budou vytvořeny při prvním spuštění aplikace při volání metody Run (nebo metody RunTime) objektu PmaTrendGroup. Nebo automaticky při zatrženém konfigurátoru "Automatické ukládání po startu povoleno" v kartě "Trend".

Databáze Access v objektu PmaDatabase

- V nově založeném objektu PmaDatabase v kartě "Databáze" nastavit konfigurátory: Technologie, Databáze (soubor, složka, datový zdroj), Tabulka (soubor), atd.

Databáze Access v objektu PmaAdo

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmaAdo - ADO databáze" vybrat databázi typu: Microsoft Access a v konfigurátoru "Parametry připojení k databázi" zvolit: Access - Provider Microsoft nebo Acces - Provider Jet.4.
- V konfigurátoru "Parametry připojení k databázi" je nutno upravit cestu a název souboru databáze.
Po založení se vytvoří objekt PmaAdo, který má v kartě "Metody" metodu DtiOper. Tato metoda je základním rozhraním pro práci s tabulkami databáze a může ji využít například prohlížeč Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat přes rozhraní DtiOper".

Rozhraní používá ADO technologii a může být podle potřeby doplněno o další funkčnosti:
Příklad:
Vytvoří novou tabulku data se sloupci nTime (čas, primární klíč, nesmí být NULL), 'flags' (celé číslo, nesmí být NULL) a 'value1' (reálné číslo, nesmí být NULL).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.DbExecute("", "CREATE TABLE data (nTime DATETIME PRIMARY KEY NOT NULL, flags SMALLINT NOT NULL, value1 FLOAT NOT NULL)", "");


Viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff841695.aspx.
Navigace:
 
 
- Příklady práce s databází Microsoft Access
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.