Update cookies preferences
Promotic

Przykłady pracy z bazą danych Microsoft Access

Baza danych Access w obiekcie PmaTrendGroup

- W nowo powstałym obiekcie PmaTrendGroup w karcie "Zapisanie", konfigurator "Typ zapisu" ustaw na: Database Access backups (przestarzałe) lub Database Access cyclic.
Wartości trendowane mogą być definiowane w karcie "Dane" lub w ExtTrend obiektu PmaData.
Jeżeli pliki w bazie danych nie istnieją, wtedy zostaną wytworzone podczas pierwszego uruchomienia aplikacji przy wywołaniu metody Run (lub metody RunTime) obiektu PmaTrendGroup. Lub automatycznie w przypadku zaznaczonego konfiguratora "Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniu" w karcie "Trend".

Baza danych Access w obiekcie PmaDatabase

- W nowo powstałym obiekcie PmaDatabase w karcie "Baza danych" ustaw konfiguratory: Technologia, Baza danych (plik, folder, źródło danych), Tabela (plik), itd.

Baza danych Access w obiekcie PmaAdo

- Przy założeniu obiektu z Konfiguracja wstępna "PmaAdo - Baza danych ADO" wybierz bazę danych typu: Microsoft Access oraz w konfiguratorze "Parametry podłączenia do bazy danych" wybierz: Access - Provider Microsoft lub Acces - Provider Jet.4.
- W konfiguratorze "Parametry podłączenia do bazy danych" jest konieczne ustawić ścieżkę oraz nazwę pliku bazodanowego.
Po wytworzeniu jest wytworzony obiekt PmaAdo, który posiada w karcie "Metody" metodę DtiOper. Metoda ta jest podstawowym interfejsem do pracy z tabelkami w bazie danych i może być wykorzystana na przykład przez przeglądarkę Konfiguracja wstępna "Panel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji".

Interfejs stosuje technologię ADO i może być według potrzeby uzupełnione o dalszą funkcjonalność:
Przykład:
Wytworzy nową tabelkę data z kolumnami nTime (czas, klucz podstawowy, nie może być NULL), 'flags' (liczba całkowita, nie może być NULL) oraz 'value1' (liczba rzeczywista, nie może być NULL).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.DbExecute("", "CREATE TABLE data (nTime DATETIME PRIMARY KEY NOT NULL, flags SMALLINT NOT NULL, value1 FLOAT NOT NULL)", "");


Patrz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff841695.aspx.
Nawigacja:
 
 
- Przykłady pracy z bazą danych Microsoft Access
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.