Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Dostęp do baz danych"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).

Konfiguracja wstępna wytworzy obiekty, które zrealizują i na podstawowej płaszczyźnie umożliwią pracę z tabelą wybranebo typu bazy danych
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmaAdo - Baza danych ADO: Wytworzy obiekt PmaAdo.
- Dostęp do baz danych - połączenie do bazy danych przy pomocy obiektu PmaAdo oraz praca z tabelą.: Konfiguracje wstępne do pracy z bazami danych - połączenie do bazy danych przy pomocy obiektu PmaAdo oraz praca z tabelą.
- Asynchroniczny dostęp do bazy danych - połączenie do bazy danych przy pomocy obiektu PmaAdo oraz praca z tabelą.: Konfiguracje wstępne do pracy z bazami danych - połączenie do bazy danych przy pomocy obiektu PmaAdo oraz praca z tabelą.
- Przeglądarki: Konfiguracje wstępne - Przeglądarki

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.