Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Dostęp do baz danych"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu).

Konfiguracja wstępna wytworzy obiekty, które zrealizują i na podstawowej płaszczyźnie umożliwią pracę z tabelką wybranebo typu bazy danych
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmaAdo - Baza danych ADO: Wytworzy obiekt PmaAdo.
- Microsoft SQL server: Konfiguracje wstępne - Microsoft SQL server
- Compact SQL server: Konfiguracje wstępne Compact SQL server
- Microsoft Access: Konfiguracje wstępne - Microsoft Access
- MySQL server: Konfiguracje wstępne - MySQL server
- Oracle server: Konfiguracje wstępne - Oracle server
- Postgre SQL: Konfiguracje wstępne - Postgre SQL
- DBase database server: Konfiguracje wstępne - DBase database server
- Przeglądarki: Konfiguracje wstępne - Przeglądarki

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.