Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracje wstępne w grupie "Raport (PmaReport)"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).
 
Konfiguracja wstępna obiektu PmaReport umożliwia wytworzenie obiektu, który już posiada wstępnie ustawioną funkcjonalność i jest aktywny tylko dla menu obiektów PmaFolder oraz PmaRoot.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaReport. Obiekt jest w konfiguratorze "Plik źródłowy z szablonem raportu" połączony z niektórym z plików szablonów ulokowanych w systemie PROMOTIC w katalogu \Promotic\PmVXXYY\Resource\Report.

W zdarzeniu onReportRequest jest umiejscowiony skrypt. Umożliwia on połączenie z jakimś źródłem danych przeznaczonym do prezentacji w formie tabeli i takie dane przy pomocy szablonu wyświetli.


Historia:
Pm7.04.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice