Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracje wstępne PROMOTIC obiektów

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).
 
Konfiguracje wstępne to różne części aplikacji zapisane w plikach w formacie XML. Na przykład wstępnie nakonfigurowane są wszystkie elementy graficzne stosowane w panelach graficznych. Tak samo są wstępnie ustawione niektóre PROMOTIC obiekty oraz różne inne samodzielne konfiguracje wstępne.
 
Jeżeli konfiguracja wstępna ma zostać zastosowana w aplikacji, wtedy jest wywołane okno z wyborem. W tym oknie są oferowane wszystkie możliwości, które można zastosować. Możliwości są oferowane w formie graficznej i tekstowej, jeżeli konfiguracja wstępna posiada również interfejs graficzny. I wyłącznie w formie tekstowej, jeżeli nie posiada interfejsu graficznego.
Lista konfiguracji wstępnych:
- Podstawowa: Wytworzy PROMOTIC obiekt z podstawową konfiguracją wstępną
- Komunikacja: Wstępnie ustawione PROMOTIC obiekty do komunikacji
- Panele (PmPanel): Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
- Dostęp do baz danych: Konfiguracje wstępne do pracy z bazami danych
- Technologia: Wstępnie ustawione PROMOTIC obiekty dla technologii
- Trendy, administracja danych historycznych: Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
- Interfejs tablic danych: Podłączenie i edycja tablicowych źródeł danych.
- Raport (PmReport): Konfiguracje wstępne obiektu PmReport do wytwarzania raportów
- Obszary pracy (PmWorkspace): Wstępnie ustawiony obiekt PmWorkspace
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice