Promotic

Konfiguracje wstępne Pma obiektów

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu).

Konfiguracje wstępne to różne części aplikacji zapisane w plikach w formacie XML. Na przykład wstępnie nakonfigurowane są wszystkie Pmg obiekty stosowane w panelach. Tak samo są wstępnie ustawione niektóre Pma obiekty oraz różne inne samodzielne konfiguracje wstępne.

Jeżeli konfiguracja wstępna ma zostać zastosowana w aplikacji, wtedy jest wywołane okno z wyborem. W tym oknie są oferowane wszystkie możliwości, które można zastosować.
Lista konfiguracji wstępnych:
- Podstawowa: Wytworzy Pma obiekt z podstawową konfiguracją wstępną
- Komunikacja: Wstępnie ustawione Pma obiekty do komunikacji
- Panele (PmaPanel): Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
- Dostęp do baz danych: Konfiguracje wstępne do pracy z bazami danych
- Technologia: Wstępnie ustawione Pma obiekty dla technologii
- Trendy, administracja danych historycznych: Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
- Raporty: Konfiguracje wstępne obiektu PmaReport do wytwarzania raportów
- Obszary pracy (PmaWorkspace): Wstępnie ustawiony obiekt PmaWorkspace

Historia:
Pm8.01.01: Dla wszystkich ważnych driverów komunikacyjnych są obecnie przygotowane podstawowe konfiguracje wstępne. Przy wytwarzaniu obiektu PmaComm tak obecnie powstaje już poprawnie ustawiony obiekt dla konkretnej komunikacji.
© MICROSYS, spol. s r. o.