Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Podstawowa"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).

Wytworzy Pma obiekt z ustawieniem domyślnym.
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmaFolder - Folder: Wytworzy obiekt typu PmaFolder.
- PmaData - Dane: Wytworzy obiekt typu PmaData.
- PmaDataTable - Źródło danych: Obiekt PmaDataTable z DTI metodami interfejsu roboczego.
- PmaPanel - Grafika użytkownika: Wytworzy obiekt typu PmaPanel.
- PmaReport - Raport: Wytworzy obiekt typu PmaReport.
- PmaTimer - Czasomierz: Wytworzy obiekt typu PmaTimer.
- PmaAlarmGroup - grupa alarmów: Wytworzy obiekt PmaAlarmGroup z wstępnie ustawioną grupą Alarmy
- PmaEventGroup - grupa eventów: Wytworzy obiekt PmaEventGroup z wstępnie ustawioną grupą Eventy
- PmaAdo - Baza danych ADO: Wytworzy obiekt PmaAdo.
- PmaPrototype - Prototyp: Wytworzy obiekt typu PmaPrototype.
- PmaInstance - Instancja: Wytworzy obiekt typu PmaInstance.
- PmaComm - Komunikacja: Wytworzy obiekt PmaComm lub kompleksową konfigurację wstępną o kilka obiektów.
- PmaWeb - Web serwer: Wytworzy obiekt typu PmaWeb.
- PmaActiveX - ActiveX: Wytworzy obiekt typu PmaActiveX.
- PmaDll - Dll: Wytworzy obiekt typu PmaDll.
- PmaWorkspace - Obszar roboczy: Wytworzy obszar roboczy (obiekt PmaWorkspace)bez żadnych dodatkowych okien i ustawień.

Następujące obiekty są przestarzałe:
- PmaKey - Klawisz: Wytworzy obiekt typu PmaKey.
- PmaNumber - Numer: Wytworzy obiekt typu PmaNumber.
- PmaString - Łańcuch tekstowy: Wytworzy obiekt typu PmaString.


Obiekty w których można wytworzyć niektóre typy podobiektów:
© MICROSYS, spol. s r.o.