Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "PmaString - Łańcuch tekstowy"

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaString.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Podstawowa".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "String".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice