Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Podobiekty obiektu PmaPanel"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).

Wytworzy Pma obiekt z ustawieniem domyślnym.
Lista konfiguracji wstępnych:
- Podstawowa: Wytworzy Pma obiekt z podstawową konfiguracją wstępną
- Panele (PmaPanel): Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.