Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaTrendGroup - Grupa trendów"

Wytworzy obiekt PmaTrendGroup.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Podstawowa".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Trend".
Identyfikator grupy trendówIdentyfikator grupy trendów. Pozycja obowiązkowa. Grupa trendów przedstawia obiekt PmaTrendGroup i projektant musi zapewnić, żeby dwie grupy nie posiadały takiego samego identyfikatora. Ten identyfikator jest stosowany na przykład przy adresacji źmiennej w przeglądarce trendów. Jeżeli jest na przykład wprowadzone group1, wtedy Adres URL internetowy danych tej grupy może wyglądać następująco http://computername/group1 (jeżeli obiekt PmaTrendGroup udostępnia dane do Internetu w karcie "PmaTrendGroup > Web serwer" przy pomocy obiektu PmaWeb). W tym przypadku computername jest nazwą komputera, na którym działa trend serwer, oraz group1 jest identyfikatorem Web komponentu w karcie "Web serwer" (ta nazwa jest identyczna z nazwą w tym konfiguratorze).
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaTrendGroup > Trend > Identyfikator grupy trendów" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wyświetlana nazwa grupyNazwa grupy definiowana przez użytkownika (tzn. obiektu PmaTrendGroup). Ta nazwa jest wykorzystywana do wyświetlenia jako identyfikator grupy dla użytkownika.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaTrendGroup > Trend > Wyświetlana nazwa grupy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Typ zapisuWybór sposobu zapisywania danych na dysk, patrz Porównanie technologii do zapisu danych trendów.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaTrendGroup > Zapisanie > Typ zapisu" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nie zapisywać na dysk
Database dBase backups
Promotic binary file cyclic
Database MS SQL Server cyclic
Database Oracle cyclic
Database MySQL cyclic
Database PostgreSQL cyclic
Database FireBird cyclic
Database Access cyclic
Database Access backups (przestarzałe)
Database MS SQL Server backups (przestarzałe)
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniuJeżeli jest zaznaczone, wtedy jest włączony autmoatyczny zapis zmiennych po uruchomieniu aplikacji. Obiekt PmaTrendGroup posiada w sobie wewnętrzny czasomierz (podobny do obiektu PmaTimer) który umożliwia automatyczny cykliczny zapis danych z określonym periodem. Przy każdym automatycznym zapisie wartości (w formie nowego rekordu) zostanie wywołane zdarzenie onAddRecord, tak samo jak w przypadku jawnego zapisu wartości przy pomocy metod Run lub RunTime. W tym zdarzeniu można przygotować dane, które następnie zostaną zapisane.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaTrendGroup > Trend > Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniu" zostanie ustawiony na daną wartość.
Period zapisu automatycznego [s]Period w sekundach. Zawsze po upływie tego periodu jest wewnętrznie wywoływana metoda Run, następnie zostanie wywołane zdarzenie onAddRecord a następnie zapisze wszystkie bieżące wartości zmiennych w karcie "Dane".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaTrendGroup > Trend > Period zapisu automatycznego [s]" zostanie ustawiony na daną wartość.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.