Promotic

Předkonfigurace "PmaTrendGroup - Skupina trendů"

Vytvoří objekt PmaTrendGroup.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Základní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Trend".
Identifikátor skupiny trendůIdentifikátor skupiny trendů. Povinně zadávaná položka. Skupina trendů představuje objekt PmaTrendGroup a projektant musí zajistit, aby dvě skupiny neměly stejný identifikátor. Tento identifikátor se užívá například při adresaci proměnné v prohlížeči trendů. Pokud je například zadáno group1, pak internetová URL adresa dat této skupiny může být http://computername/group1 (pokud objekt PmaTrendGroup zpřístupňuje data do Internetu v kartě "PmaTrendGroup > Web server" pomocí objektu PmaWeb). V tom případě computername je název počítače, na němž trend server běží, a group1 je identifikátor Web komponenty v kartě "Web server" (tento název je identický s názvem v tomto konfigurátoru).
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaTrendGroup > Trend > Identifikátor skupiny trendů".
Zobrazovaný název skupinyUživatelsky definovaný název skupiny (tzn. objektu PmaTrendGroup). Tento název je používán pro zobrazení jako uživatelský identifikátor skupiny.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaTrendGroup > Trend > Zobrazovaný název skupiny".
Typ uloženíVýběr způsobu uchovávání na disk, viz Srovnání technologií pro ukládání dat trendů.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaTrendGroup > Uložení > Typ uložení".
Neukládat na disk
Database dBase backups
Promotic binary file cyclic
Database MS SQL Server cyclic
Database Oracle cyclic
Database MySQL cyclic
Database PostgreSQL cyclic
Database FireBird cyclic
Database Access cyclic
Database Access backups (zastaralé)
Database MS SQL Server backups (zastaralé)
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".
Automatické ukládání po startu povolenoPokud je zatrženo, pak je automatické ukládání hodnot proměnných povoleno po spuštění aplikace. Objekt PmaTrendGroup má v sobě interní časovač (podobný objektu PmaTimer), který umožňuje automatické periodické ukládání proměnných se zadanou periodou. Při každém automatickém uložení hodnot (v podobě nového záznamu) je vyvolána událost onAddRecord, stejně jako při explicitním uložení hodnot pomocí metod Run nebo RunTime. V této události lze připravit data, která budou následně uložena.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaTrendGroup > Trend > Automatické ukládání po startu povoleno".
Perioda automatického ukládání [s]Perioda v sekundách. Vždy po uplynutí této periody je interně volána metoda Run, pak je vyvolána událost onAddRecord a pak uchová všechny aktuální hodnoty proměnných v kartě "Data".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaTrendGroup > Trend > Perioda automatického ukládání [s]".
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.