Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmaDatabase - Databáze"

Vytvoří objekt PmaDatabase

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Základní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "DBase".
Typ databázeTyp databázové tabulky podle žádaného formátu konkrétní databáze. Pomocí výběru lze definovat jeden z podporovaných typů databází.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Type.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaDatabase > Databáze > Typ databáze".
Access
dBase III
dBase IV
Paradox 3.x
Paradox 4.x
Paradox 5.x
Excel 3.0
Excel 4.0
Excel 5.0
Excel 8.0
ODBC; Data source
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.