Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmaDatabase - Databáze"

Vytvoří objekt PmaDatabase
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Základní".

Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "DBase".

Typ databázeTyp tabulky databáze podle žádaného formátu konkrétní databáze. Pomocí výběru lze definovat jeden z podporovaných typů databází.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Type.

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaDatabase > Databáze > Typ databáze".

Access
dBase III
dBase IV
Paradox 3.x
Paradox 4.x
Paradox 5.x
Excel 3.0
Excel 4.0
Excel 5.0
Excel 8.0
ODBC; Data source
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice