Promotic

Předkonfigurace "PmaDataTable - Datový zdroj"

Objekt PmaDataTable s DTI metodami pracovního rozhraní.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Základní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "DataTable".
Vytvoří DTI metody projektanta rozhraníVytvoří hlavní a pomocné metody pro práci s tabulkou databáze

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.