Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmaDataTable - Datový zdroj"

Objekt PmaDataTable s DTI metodami pracovního rozhraní.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Základní".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "DataTable".

Vytvoří DTI metody projektanta rozhraníVytvoří hlavní a pomocné metody pro práci s tabulkou databáze

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice