Promotic

Předkonfigurace "PmaAdo - ADO databáze"

Vytvoří objekt PmaAdo.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Základní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "PmaAdo".
Typ připojované databáze
dBase
Microsoft Access
Microsoft SQL Server
SQL Server Compact
Oracle
MySQL
Firebird
PostgreSQL
Jiná databáze
Parametry připojení k databáziParametry připojení k databázi metodou DbOpen v podobě textového řetězce ADO ConnectionString. Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider. Typické parametry jsou například poskytovatel připojení (provider), adresa serveru (server), název databáze (database), přihlašovací jméno a heslo (uid, pwd), atd. Seznam parametrů a jejich tvar je určen konkrétním ADO Provider, parametry se u jednotlivých ADO Provider liší. Nicméně z důvodu kompatability většina poskytovatelů připojení ADO Provider rozumí hlavním parametrům pod více názvy současně (např. název databáze jako database, data source, dbq, atd.). Upozornění: Tvar tohoto řetězce je odlišný od většiny podobných řetězců v systému PROMOTIC, hodnota je od jména oddělena znakem "rovnítko" (=) a nikoliv "dvojtečka" (:). Údaje s přiřazenou hodnotou jsou zde odděleny středníkem, například "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;".
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti DbConnectionString.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Hodnoty zde lze editovat ručně, nebo je lze vytvořit tlačítkem vpravo, které otevře okno pro Parametry připojení k databázi (connection string).
Uvedené parametry nemusí platit vždy (platí pro nejběžněji používané případy), záleží na vybraném poskytovateli připojení ADO Provider.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaAdo > ADO > Parametry připojení k databázi".
Vytvoří DTI metody projektanta rozhraníVytvořit hlavní a pomocné metody pro práci s tabulkou databáze

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.